Arbetsmiljö och hälsa

Halkolyckor är den vanligaste sortens olyckor på våra arbetsplatser. De kostar arbetsgivarna stora summor varje år. När golven på en artbetsplats inte är säkra så skapar det en oacceptabel situation för de anställda och för de som besöker arbetsplatsen. En olycka kan ha stora personliga konsekvenser och kan kosta mycket i sjukledighet och sjukvård. Stegsäkra golv på din arbetsplats kan rejält minska risken för halka och reducera olycksfallen. Om golvet på din arbetsplats är nytt så brukar det vara säkert ända tills det kommer in vatten eller smuts på golvet, det blir då direkt en säkerhetsrisk. Alla säkerhetsgolv håller inte heller en bra standard, de kan ge bra värden på halktester men efter ett år när de har slitits ner så är de inte säkrare än ett vanligt golv. Problemet är att de ofta är behandlade endast på ytan. Vid slitage så förlorar de sina halkfria egenskaper. Detta slitage kan uppstå relativt fort.

Varför välja Altro?

När Altros golv har blivit våta eller smutsiga så är de fortfarande säkra. Golven når upp till internationella standardkrav. Golvet är av vinyl och är ogenomträngligt. Det är tillverkat av återanvänt material och använder något som kallas ”Altro Easyclean technology” vilket gör det lätt och snabbt att städa av samtidigt som det skyddar golvet mot nötning. Golvet är även impregnerat med Altrosan bakteriostat som förhindrar att bakterier som MRSA kan uppstå på golvet. Detta gör att golvet är populärt inom sjukvård och på sjukhus.

Altro Halkvärdestester

Det finns friktionskorn i slitlagret vilket gör att golvet håller sin funktion länge och inte slits ner lätt. Det presterar därför väldigt bra i halkvärdestester.

Golven har en helt slät yta men när du går på det så kommer du märka att det ”greppar” fötterna. Det är friktionskornen som gör detta och det gör golvet väldigt stegsäkert samtidigt som det är mjukt och smidigt att gå på.

Altro och miljö

Vi är medvetna om att vi har ett ansvar för nästa generation och gör vad vi kan för att minska miljöförstöringen genom att engagera oss för att förbättra miljön. Altro jobbar mot och prioriterar hållbar utveckling. Det är en lång process och vi gör allt vad vi kan för att vi hela tiden ska röra oss i rätt riktning. På 10 år har vi minskar vår förbrukning av vatten med 99 %. Altro använder sig av PVC golv då det har visat sig vara ett grönare alternativ eftersom det håller länge och inte behöver bytas ut lika ofta som andra material.

5 Mar 2013