Böcker

RSS

Kort om egenutgivning

13 Nov 2014

Egenutgivning är ett fenomen som inte är nytt, men som verkligen fått ett uppsving i samband med internetboomen och i och med att datorerna och digitaltrycket gjort sitt intåg i bokvärlden. Förr i tiden var det svårt och dyrt att vara egenutgivare, speciellt eftersom det bara fanns offsettryck att tillgå, men numera är det mycket [...]


Om tryck av bok

24 Apr 2014

När man ska trycka en bok finns det mycket att tänka på - både när det rör det tekniska, men även när det kommer till saker som själva manuskriptet finns det en del saker att tänka på. Till det tekniska hör saker som offsettryck vs digitaltryck, hårdpärm vs mjukpärm, papperstjocklek, hur många sidor man behöver [...]