En altan till huset på Värmdö

“Vi vill sitta i lä men ändå få gott om kvällssol…“ Beskrivningen på drömaltanen kan innebära en kombination som blir omöjlig men byggföretaget Sbeab är kända för att få till det som först verkar svårt. När du kontaktar Sbeab för att du vill bygga en altan så kan du räkna med svar som du förstår. Det här är ett företag som är lokalt förankrat och som kan den unika miljön i Nacka och på Värmdö. Det gör att de förstår de behov av schakt och annat som kan tillkomma då man har en tomt med berg och skog.

Var ska vi ha altanen?

En viktig fråga är förstås var altanen ska finnas? Man måste tänka på saker som lämplig plats i förhållande till huset och i förhållande till grannar. Nu kan man förstås omringa sin altan med plank och växtlighet som gör att insynen begränsas men det finns regler för hur nära en annan tomt man får bygga och det här är inte alltid så lätt att själv vara medveten om. Sbeab kan reglerna och de kan snabbt avgöra om ditt bygge kommer att kunna bli av eller inte. Det blir kanske så att du får tänka om då den ursprungliga tanken om direkt tillgång till trädgården bakom huset inte fungerar och att man istället bygger en högre altankonstruktion på husets framsida.

Plats för fritid

Man kan göra mycket på en rymlig altan. Kanske vill man här ha en pool och då ska man verkligen diskutera detta från start. Sbeab kan ta fram lösningar där poolen integreras med altanen eller göra det möjligt med en fristående pool. Även om man inte har tänkt bygga poolen förrän nästa år så ska man fundera på hur detta kan göras på bästa sätt om man nu drar igång med altanbygget. Ibland kan det ju bli så att man väljer att spränga i berg för att skapa en vindskyddad plats med minimal insyn. Allt det här beror på den tomt man har och vad man har tänkt sig för typ av uteplats.

2 Jun 2014