Hur smittsamt är könsvårtor och hur botar man dem

Könsvårtor eller kondylom som det även kallas är en relativt vanligt sexuellt överförbar viral infektion. Men hur smittas man, är det mycket smittsamt samt är det enkelt att behandla könsvårtor? Vad händer om man inte behandlar vårtor i de intima regionerna.

För att hitta information som kan ge en uppfattning om sjukdomen samt dess risker finns det mängder av bra sidor på internet. Ett par bra sidor som ger tydlig och lättförstådd information är 177.se, doktorn.com samt könsvårtor.nu

Kondylom / könsvårtor kan smittas via direkt kontakt eller indirekt. När man smittas via direkt kontakt går det till genom att huden kommer i kontakt med områden som är infekterade av de HPV-stammar som ger upphov till könsvårtor. Viruset som orsakar kondylom drabbar främst på könsorganen samt omgivande områden. Infektionen kan även sitta runt analen. Du kan smittas av kondylom via indirekt kontakt, men risken är väldigt liten. De få som smittas av könsvårtor via indirekt kontakt får det främst av handdukar eller underkläder. Efter smittas visar inte alla symtom men kan fortfarande sprida viruset till andra.

All kontakt leder inte automatiskt till att du smittas, men smittorisken anses vara hög. Det finns dock en stor individuell variation eftersom det handlar om en virusinfektion, och individens immunförsvar har stor påverkan. Personer som har starkt immunförsvar smittas sällan medan människor med svagare motstånd drabbas lättare. Den generellt höga smittorisken beror mycket att HPV-stammarna som orsakar åkomman är mer potenta än andra stammar. Även om det finns en betydande individuell variation anses risken att smittas vid direkt kontakt ligga mellan 70 till 90 %. Den största risken att smittas sker via direkt hudkontakt medan risken är betydligt lägre vid indirekt kontakt.

Även om de synliga symtomen på könsvårtor är fula och kan vara obehagliga är det en harmlös infektion. Den ger inga långavariga negativa hälsoeffekter och läker ofta ut av sig själv. Vidare får man inga följdbesvär av infektionen. Det som kan vara besvärligt är att infektionen kan stanna länge i kroppen. De synliga symtomen i form av vårtor kan försvinna och komma igen ett antal gånger och även med behandling kan det ta tid och upprepade behandlingar för att komma till rätta med besvären.

Det finns behandling som kan användas mot könsvårtor, men de behandlar de synliga symtomen genom att ta bort vårtorna. HPV-infektionen besegras till slut av kroppens immunförsvar och läker ut av sig själv. Många som testat behandling upplever dock att de läker ut infektionen snabbare än om de inte hade använt behandling. I normala fall tar det mellan 1 till 2 år för utläkning av infektionen.

Vårtmedel mot kondylom tar bort vårtorna. Vanliga vårtmedel kan fungera och ge god effekt, men för bästa resultat bör du använda vårtmedel som är utformat mot kondylom som wartec eller aldara för att nämna två exempel. Det främsta anledningen till att vanliga vårtmedel inte alltid ger effekt är att kondylom orsakas av mer potenta HPV-stammar än vanliga vårtor. Medel för vanliga vårtor kan ofta inte rå på könsvårtor utan det behövas oftast ett starkare medel för bästa resultat.

30 Nov 2014