Telemarketing – bra eller dåligt

TelemarketingVi är säkert många som irriterat oss och börjat tröttna på alla telefonförsäljare som ringer från call centers och använder datoriserade automatiska uppringare. Ofta är det tyst i luren en lång stund innan det plötsligt dyker upp en röst som snabbt och forcerat sluddrar varifrån de ringer(i bästa fall) och tar för givet att man skall känna till just det här lilla företaget.

Men det finns faktiskt sammanhang där telemarketing är seriöst och användbart. Ofta används det till för att hjälpa företag att ringa runt och göra mötesbokningar med presumtiva kunder eller att hjälpa företag att utföra kundundersökningar eller marknadsundersökningar – via telefon.

Man kan i och för sig fundera över om det är rätt att jag – skall sätta av från min värdefulla tid – och svara på en massa frågor där två andra företag tjänar pengar – dels telemarketingföretaget eller undersökningsföretaget, dels företaget som anlitat dem för att göra undersökningen.

Jag har dock haft kontakt med två företag som jobbar riktigt seriöst i detta sammanhang, det ena är DM Combi Telemarketing & research som arbetar med bl.a. mötesbokningar, besöksbokning, kundundersökningar och olika andra typer av undersökningar.

Det kan också handla om att man gör uppföljningar – via telefon – av utskick som gjorts, reklamutskick eller någon annan typ av utskick. Att följa upp ett utskick med ett personligt telefonsamtal brukar ofta vara väldigt effektivt - utskicken tenderar ofta annars att försvinna i mängden av reklam och annat som skickas ut.

Det andra är Stelacon som är ett analys och konsultföretag som verkar inom det lite mer tekniska området som bl.a. IT/Telekom, transporter mm osv. De gör olika typer av kundundersökningar, marknadsundersökningar, medarbetarundersökningar mm. Man kallar sig själva för ett undersökningsföretag eller strategiföretag. Man jobbar med telefonintervjuer, fokusgrupper eller djupintervjuer för att samla in fakta, sedan gör man olika analyser som blir ett beslutsstöd för uppdragsgivaren.

De här två exemplen är exempel på när telefonsamtal från ”okända” uppringare kan vara både seriösa, viktiga och professionella – till skillnad från de många rena säljsamtal där man skall mer eller mindre seriöst övertalas att byta mobilabonnemang, bredbandsabonnemang, el leverantör osv.

11 Jun 2014