Vad menas med fakturaköp

Jag är småföretagare som 100 000-tals andra här i landet och många av oss går på s.k. BNI möten eller andra sammankomster där vi utbyter tankar, erfarenheter och förmedlar kunder till varandra.

På ett av dessa möten var det en deltagare på mötet som tipsade om något han kallade ”fakturaköp” som jag aldrig tidigare varken hört talas om eller använt mig av. Har liksom inte varit aktuellt för mig. Men i takt med att företaget växer, man får fler och fler kunder och fler och fler fakturor som skall skickas, betalningsbevakas, skickas påminnelser och tom i vissa fall kanske inkassobrev – och sedan skall även det följas upp.

Administrationen för en småföretagare

Man inser ganska snabbt att det börjar bli ett alltmer betungande arbete rent administrativt och tidsmässigt och ofta inte särskilt kul heller. Men man har kanske inte ännu vuxit sig så stor att man har råd att anställa en person – inte en spå deltid – för att hjälpa till med allt detta.

Och en av de sämsta sakerna man kan göra som småföretagare – det är att inte få iväg fakturorna till kunderna så snabbt som möjligt – bl.a. för att man inte skall glömma bort ATT fakturera eller glömma bort poster som skall med på fakturan – ju längre tid det går, desto större är risken. Den andra saken är – att se till at få betalt så snabbt som möjligt, dels genom att tillämpa skäliga betalningsvillkor men också att se till att minimera antalet kunder som inte betalar i tid. Detta är viktigt för att du skall ah ett bra kassaflöde och en bra likviditet i det egna företaget – så att DU i sin tur kan betala dina leverantörsfakturor i tid samt ha utrymme för investeringar och andra kostnader.

Fakturaköp kan vara lösningen

Om jag förstod honom rätt – så är det här fakturaköp kommer in i bilden. Det går tydligen även under andra namn som factoring, fakturabelåning osv. Factoring hade jag hört talas om men visste bara på ett ungefär vad det var.

Så – vad innebär då fakturaköp. Jo – det finns ett flertal olika aktörer som erbjuder dessa tjänster och det går till så att de köper dina fakturor, vilket kan ske direkt i samband med faktureringsprocessen och du får betalt direkt dvs. normalt inom 24 timmar. Företaget som köper dina fakturor sköter sedan om att printa ut fakturorna , skicka de till kund, bevaka inbetalning, skicka påminnelser osv. samt tar över kreditrisken för dig. Du får Alltid betalt(men inte lika mycket som om du skötte det själv).

Kostnader vid fakturaköp

HUR mycket det kostar att få hjälp med detta beror på ett antal olika faktorer som fakturabeloppen, fakturavolymerna, kredittiden samt dina kunders kreditvärdighet – eftersom som ju den påverkar hur stor kreditrisk som tas. Det är tom så att man kan sälja hela eller delar av fakturavolymen och det finns tom några enstaka som köper en enstaka faktura.

Kostnaderna brukar bestå av flera delar och här gäller det att vara lite försiktig och kolla upp noggrant samt göra lite egna beräkningar – så att man ser om det verkligen lönar sig.

De flesta tillämpar en fast månadskostnad plus en rölig kostnad per faktura (vanligt med 2-7% av fakturabeloppet) och en del tar dessutom en fakturaavgift på nånstans kring 25-50kr per faktura – och då måste ju antalet fakturor vara tillräckligt stor för att motivera den fasta månadskostnaden dvs. den måste slås ut på antalet fakturor och sedan adderas till den rörliga kostanden. En del tillämpar även en del mer eller mindre ”dolda” kostnader som kan vara svåra att både se och förstå sig på. En snabb överblick av kostnadsbilden ger en indikation om att det troligen lönar sig bäst för fakturor med lite större fakturabelopp.

Förslag på en bra lösning

En aktör på marknaden som erbjuder fakturaköp utan dolda kostnader är bl.a. Avida Finans som är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn. De har huvudkontor i Stockholm samt filialer i Norge och Finland. De har ca 30 anställda

I detta PDF dokument kan du läsa mer om deras erbjudande kring fakturaköp och fakturabelåning.

De största fördelarna är att ditt eget företags likviditet stärks, du slipper en hel del administration och sparar tid samt du säljer bort kreditrisken dvs. behöver inte bekymra dig om kreditförluster och kan sova lugnt om natten. Den TID du frigör kan du istället ägna åt befintliga och nya kunder samt att utveckla ditt företag vidare.

12 Feb 2014