Vem behöver installera ett halkfritt golv?

Ett vanligt golv kan vara säkert när det är nytt, men vanliga golv slits fort ner och blir då osäkra. Detta gäller särskilt om det förekommer lutning på golvet eller om det finns en risk för spill av matrester eller vatten. En del så kallade stegsäkra golv är inte heller att lita på i längden då de har behandlat ytan på golvet med ett halkfritt ämne, ytan slits dock ner efter ett tag och då blir golvet inte säkrare än vad ett vanligt golv är.

Olyckor på arbetet

Osäkra golv, trappor och ramper orsakar flest olyckor på arbetet. Dessa olyckor kostar arbetsgivarna stora summar varje år. När olyckan är framme så ligger allt ansvar på arbetsgivaren, så det är viktigt att man har sett till att alla områden som människorna i lokalen går på är helt säkra. Om verksamheten hanterar livsmedel så måste man vara extra noga med säkerheten då spill lätt uppkommer och skapar hala och smutsiga golv. Dessa branscher bör dessutom ha ett golv som är vattentätt och bakteriestatiskt, vilket gör så att halkrisken minskar rejält och hygienen förblir bra då det inte växer fram bakterier eller svamp på golvet.

Om dina golv ibland blir våta, har lutningar eller ojämnheter, blir dammiga, riskerar att få in vatten eller riskerar att få in kondens så bör du överväga ett stegsäkert golv i din lokal. Halkfria golv används ofta inom restaurang, livsmedelsindustri, sjukvård och skola.

Altros halkfria säkerhetsgolv

Altro har en lösning på stegsäkra golv som är unik. I golvet så finns det inbakade friktionskorn. Dessa friktionskorn gör så att golvet behåller sin säkerhet även efter att ytskiktet har slitits bort, hela golvet är lika stegsäkert. Detta gör att golvet kommer att kunna fungera längre, och det slits dessutom mycket lite då det är väldigt slitstarkt. Ett golv med friktionskorn behåller sin halkfria funktion även om det har förekommit spill av fett, vatten, smuts eller matrester på golvet. Friktionskornen greppar fötterna och gör så att du kan gå stabilt även om ytan på golvet är helt slät.

Altro plastgolv är vattentäta och används därför ofta i våtrum såsom duschar och toaletter som behöver vara halkfria. De används även mycket inom sjukvård där det är viktig att förhindra smittspridning då golven är bakteriestatiska och även förhindrar svamp. I lokaler där mycket folk vistas så passar golvet också bra då de är mycket slitstarka och behåller sin halkfria funktion under hela livslängden.

1 Feb 2013