Vikten av dysor

Det finns saker som de flesta tar för givet. Ett exempel på en sådan sak som inte många tänker på men som de flesta är beroende av är en dysa. Om du inte vet vad dysor är så kommer du snart att känna igen denna lilla del då du ser en bild på den. Det handlar nämligen om en komponent som är så viktig inom industrin att den knappast kan undvaras. Med dysan så kan man kontrollera flödet av en vätska på ett precist sätt och det behöver man inom de flesta områden och konstruktioner.

Tillverkning av dysor

Idag så kan man få riktigt bra komponenter av metall från den svenska industrin. Det är allmänt känt att viktiga delar som ska användas inom sjukvård kommer från Sveriges metallverkstäder där man jobbar med rätt material och rätt teknik. Här tar man givetvis fram dysor och de kan ofta vara gjorda i mässing. Genom att använda sig av avancerad datorteknik så får man fram de invecklade formerna som kommer att påverka flödet av de vätskor som sedan ska ta sig igenom en dysa och komma ut med rätt kraft och storlek. Det hela ser lite ut som ett duschhuvud där man också använder sig av hål-teknik för att få fram rätt flöde av vattnet.

Utveckling av specialkomponenter

Det finns förstås komponenter som är allmänna och som kan tas fram i miljontal för att användas inom olika projekt och sedan så finns det detaljer som är specialutvecklade. Det finns företag som PNR Nordic som jobbar med att framställa olika slags dysor, och i deras produktsortiment så kan man finna allt från hålkon till den pneumatiska modellen där man matar fram vätskan med hjälp av lufttryck. Även om dysorna håller en mycket liten storlek så har de en stor påverkan. Därför är det viktigt att de utvecklas på rätt sätt och håller exakta mått. Många gånger så måste man se närmre på funktion och mål med en dysa för att ta fram rätt dimensioner med en tillverkning som är mycket exakt och komplicerad. När man vänder sig till experter som PNR så kan man i lugn och ro diskutera vad som kommer att gagna det egna projektet på bästa vis och det här är ett samtal som i slutändan spar både på tid och på pengar.

2 Nov 2013